Instrumental seysmologiya

fizika-matematika fanlari nomzodi, laboratoriya mudiri
Ibragimov Alisher Xaydarovich

Xodimlar:

1. Ibragimov Alisher Xaydarovich, fizika-matematika fanlari nomzodi, laboratoriya mudiri

2. Li Aleksandr, kichik ilmiy xodim

3. Mazhidov Jahongir, muhandis

4. Yuldashev Erkin, muhandis

5. Qurbonov Timur, muhandis

Labooratoriya haqida:

Tadqiqotlarning asosiy yo'nalishlari:

Обследование штольни для монтажа оборудования

Монтаж временной сейсмостанции

Работы по сейсмомикрорайонированию в районе озера Тудакуль

Bajarilayotgan loyihalar:

Maqolalar

Работы на карьере Кальмакыр

Полевые работы Кузулкумы

Монтаж временной станции

Laboratoriyaning texnik jihozlari: